Front Kajam Puskuri USD Luottokori

Tuottorakenne

Sijoituksen tuotto määräytyy iTraxx Crossover S22 5Y -indeksin 75 viiteyhtiössä mahdollisesti toteutuvien luottovastuutapahtumien perusteella. Sijoituksen kuponkituotto on suuruudeltaan 7,35 % vuodessa. Laskennallinen nimellisarvo, jolle kuponkituotto maksetaan ja johon tuote erääntyy, määritetään viitekorin yhtiöissä toteutuvien mahdollisten luottovastuutapahtumien perusteella. Laskennallinen nimellispääoma on liikkeeseenlaskun yhteydessä 100 %. Erillisessä viiteyhtössä toteutuvat luottovastuutapahtumat pudottavat laskennallista nimellisarvoa n. 1,11 % per yhtiö ensimmäisen yhdeksän luottovastuutapahtumaan aikana, minkä jälkeen laskennallisen nimellisarvo putoaa 6 % per yhtiö. Sijoitus on dollarimääräinen, joten euromääräiseen arvoon vaikuttaa jälkimarkkinahinnan lisäksi EURUSD valuuttakurssi.

Perustiedot

ISIN: XS1119038757
Liikkeeseenlaskija: SGA Societe Generale Acceptance
Liikkeeseenlaskupäivä: 17.12.2014
Eräpäivä: 21.01.2020
Valuutta : USD
Luottovastuutapahtumat: 8
Erääntymishinta: 91.11 %
Ostonoteeraus*:* Indikatiivinen arvo 91.11 %

Arvostushistoria

  • Front Kajam Puskuri USD Luottokori
Download Valuation history

Kohde-etuuksien kehitys

  • iTraxx Crossover s22
  • EUR/USD
Kupongin maksupäivät Kuponki (p.a.)*
*indikatiivinen
21.04.2015 7.35 %
21.07.2015 7.35 %
21.10.2015 7.35 %
21.01.2016 7.35 %
21.04.2016 7.35 %
21.07.2016 7.35 %
21.10.2016 7.35 %
23.01.2017 7.35 %
21.04.2017 7.35 %
21.07.2017 7.35 %
23.10.2017 7.35 %
22.01.2018 7.35 %
23.04.2018 7.35 %
23.07.2018 7.35 %
22.10.2018 7.35 %
21.01.2019 7.35 %
22.04.2019 7.35 %
22.07.2019 7.35 %
21.10.2019 7.35 %
21.01.2020 7.35 %

Dokumentit

Luottovastuutapahtumat.pdf
Lopulliset ehdot.pdf