Issue | Front

Front Inflaatiosuoja II Autocall 2021

Tuottorakenne

Osakesidonnainen 6kk - 3 vuotinen pääomaturvaamaton strukturoitu tuote. Kohde-etuutena neljä kansainvälistä suuryhtiötä; Coca-Cola, Amazon, Chevron ja Unilever. Sijoituslaina erääntyy ennenaikaisesti puolivuosittaisena Tarkkailupäivänä, mikäli kunkin osakkeen kurssi on Tarkkailupäivänä vähintään yhtä suuri kuin 16.6.2021 määräytyvä Alkuarvo. Mikäli sijoituslaina erääntyy ennenaikaisesti, maksetaan sijoittajalle ennenaikaisen erääntymisen yhteydessä pääoman lisäksi n. 26,8%:n vuotuista korkoa vastaava tuotto (indikaatio). Mikäli sijoituslaina ei ole erääntynyt ennenaikaisesti, viimeisenä Tarkkailupäivänä 17.6.2024 on 3 mahdollista lopputulemaa: 1. Mikäli kaikkien osakkeiden kurssi on vähintään Alkuarvon tasolla, maksetaan sijoittajalle takaisin pääoma + n. 80,4%:n tuotto; 2. Mikäli heikoiten kehittynyt kohdeosake on on laskenut enintään 30%:a verrattuna Alkuarvoon, maksetaan sijoittajalle takaisin nimellispääoma; 3. Mikäli heikoiten kehittynyt kohdeosake on laskenut yli 30% verrattuna Alkuarvoon, maksetaan sijoittajalle takaisin pääomaa heikoiten kehittyneen kohdeosakkeen kehityksen suhteessa, eikä tuottoa makseta lainkaan.

Perustiedot

ISIN: XS2281939335
Liikkeeseenlaskija: BNP Paribas
Liikkeeseenlaskupäivä: 23.06.2021
Eräpäivä: 24.06.2024
Valuutta : EUR
Ostonoteeraus*:* Indikatiivinen arvo 68.9 %

Arvostushistoria

  • Front Inflaatiosuoja II Autocall 2021
Download Valuation history

Kohde-etuuksien kehitys

  • Amazon.com Inc
  • Chevron Corp
  • The Coca-Cola Company
  • Unilever PLC
Päivämäärä Amazon.com Inc Chevron Corp The Coca-Cola Company Unilever PLC %
Alkuarvot
16.06.2021 170.76 109.67 54.67 43.47
170.76 109.67 54.67 43.47
Loppuarvot
16.12.2021 168.87 116.64 58.65 39.83 13.4
16.06.2022 103.66 155.48 59.07 35.54 13.4
16.12.2022 87.86 168.72 62.75 41.41 13.4
16.06.2023
18.12.2023
17.06.2024
Muutos alusta 02.02.2023 112.91 169.01 60.28 41.02
    -33.88 % 54.11 % 10.26 % -5.64 %

Dokumentit

Final terms_XS2281939335.pdf