Issue | Front

Front Eurooppa Luottokori 6 2022

Tuottorakenne

Luottoriskisidonnainen noin 5-vuotinen pääomaturvaamaton sijoituslaina jonka tuotto on sidottu 75:n eurooppalaisen ns. high yield-viiteyhtiön luottoriskiin. Kuponkituotto on 6,17 % vuodessa laskennalliselle nimellisarvolle. Sijoituksessa on suoja 15 ensimmäistä luottovastuutapahtumaa vastaan, minkä jälkeen luottovastuutapahtumat pudottavat erääntymishintaa / laskennallista nimellisarvoa n.1,67 % per luottovastuutapahtuma. Tuotteella ei pääomaturvaa – viiteyhtiöissä mahdollisesti toteutuvat luottovastuutapahtumat vähentävät Sijoituslainan tuottoa ja eräpäivänä takaisin maksettavaa pääomaa. Riskinä lisäksi liikkeeseenlaskijan mahdollinen maksukyvyttömyys, jolloin sijoittaja voi menettää sijoituksensa sekä mahdollisen tuoton osittain tai kokonaan.

Perustiedot

ISIN: XS2422045067
Liikkeeseenlaskija: BNP Paribas
Liikkeeseenlaskupäivä: 28.09.2022
Eräpäivä: 05.07.2027
Valuutta : EUR
Luottovastuutapahtumat:
Erääntymishinta: 100 %
Ostonoteeraus*:* Indikatiivinen arvo 93.99 %

Arvostushistoria

  • Front Eurooppa Luottokori 6 2022
Download Valuation history

Kohde-etuuksien kehitys

  • iTraxx Crossover S37
Kupongin maksupäivät Kuponki (p.a.)*
*indikatiivinen
05.07.2023
05.07.2024
05.07.2025
05.07.2026
05.07.2027

Dokumentit

Final Terms_XS2422045067.pdf