Issue | Front

Front Eurooppa Laatuyhtiöt Luottokori 1 2022

Tuottorakenne

Luottoriskisidonnainen noin 5-vuotinen pääomaturvaamaton sijoituslaina jonka tuotto on sidottu 125:n eurooppalaisen ns. investment grade -luottoluokituksen omaavan viiteyhtiön luottoriskiin. Kuponkituotto on 4,40 % vuodessa laskennalliselle nimellisarvolle. Sijoituksessa on suoja 3 ensimmäistä luottovastuutapahtumaa vastaan, minkä jälkeen luottovastuutapahtumat pudottavat erääntymishintaa / laskennallista nimellisarvoa n.16,67 % per luottovastuutapahtuma. Tuotteella ei pääomaturvaa – viiteyhtiöissä mahdollisesti toteutuvat luottovastuutapahtumat vähentävät Sijoituslainan tuottoa ja eräpäivänä takaisin maksettavaa pääomaa. Liikkeeseenlaskijan mahdollinen maksukyvyttömyys, jolloin sijoittaja voi menettää sijoituksensa sekä mahdollisen tuoton osittain tai kokonaan.

Perustiedot

ISIN: XS2354891710
Liikkeeseenlaskija: BNP Paribas
Liikkeeseenlaskupäivä: 23.03.2022
Eräpäivä: 07.01.2027
Valuutta : EUR
Luottovastuutapahtumat:
Erääntymishinta: 100 %
Ostonoteeraus*:* Indikatiivinen arvo 81.18 %

Arvostushistoria

  • Front Eurooppa Laatuyhtiöt Luottokori 1 2022
Download Valuation history

Kohde-etuuksien kehitys

  • ITRX XOVER CDSI S36 5Y Corp
Kupongin maksupäivät Kuponki (p.a.)*
*indikatiivinen
09.01.2023 4.4 %
08.01.2024
07.01.2025
07.01.2026
07.01.2027

Dokumentit

Final terms_XS2354891710.pdf