Issue | Front

Front Epsilon XXI Öljy-yhtiöt Sijoituslaina

Tuottorakenne

Osakesidonnainen 3kk - 5 vuotinen euromääräinen pääomaturvaamaton strukturoitu tuote. Kohde-etuutena kolme öljy-yhtiötä; Royal Dutch Shell PLC, TOTAL SA ja Exxon Mobile Corp. Heikoimman kohde-etuusosakkeen arvon ollessa neljännesvuosittaisena Havaintopäivänä vähintään Kuponkitasolla (vähintään 75% Alkuarvosta), maksetaan sijoittajalle 2,827% kuponki * kuluneiden vuosineljänneksien määrä (ns. muistikuponki). Mikäli heikoimmin menestyneen kohde-etuusosakkeen päätösarvo on Havaintopäivänä vähintään Autocall-tasolla (vähintään Alkuarvon tasolla), erääntyy Sijoituslaina ennenaikaisesti hintaan 100 %. Mikäli heikoimmin menestyneen kohde-etuusosakkeen päätösarvo viimeisenä Havaintopäivänä (Loppuarvo) on yli Riskitason (vähintään 60% Alkuarvosta), erääntyy Sijoituslaina hintaan 100 %.

Perustiedot

ISIN: XS2174679691
Liikkeeseenlaskija: SGA Societe Generale Acceptance
Liikkeeseenlaskupäivä: 17.07.2020
Eräpäivä: 17.07.2025
Valuutta : EUR
Ostonoteeraus*:* Indikatiivinen arvo 99.26 %

Arvostushistoria

  • Front Epsilon XXI Öljy-yhtiöt Sijoituslaina
Download Valuation history

Kohde-etuuksien kehitys

  • Exxon Mobil Corp
  • Royal Dutch Shell PLC
  • Total SA
Päivämäärä Exxon Mobil Corp Royal Dutch Shell PLC Total SA %
Alkuarvot
10.07.2020 42.65 14.13 33.32
42.65 14.13 33.32
Loppuarvot
12.10.2020 34.63 11.13 29.68 2.83
11.01.2021 46.84 16.38 36.92 2.83
12.04.2021
12.07.2021
11.10.2021
10.01.2022
11.04.2022
11.07.2022
10.10.2022
10.01.2023
11.04.2023
10.07.2023
10.10.2023
10.01.2024
10.04.2024
10.07.2024
10.10.2024
10.01.2025
10.04.2025
10.07.2025
40.74 13.75 33.3
Muutos alusta 21.01.2021 48.11 16.4 36.48
    12.8 % 16.06 % 9.47 %

Dokumentit

Final Terms.pdf